Poučme se z historie

Homo sapiens – prý člověk rozumný. Ale poučili jsme se nějak od dob antického Říma?

1 2 3 4